نظر شما در مورد ارائه خدمات این شرکت چیست

عالی 50.00% 1 رأی

خوب 0.00% 0 رأی

متوسط 50.00% 1 رأی

ضعیف 0.00% 0 رأی

خیلی بد 0.00% 0 رأی

تعدادآرا 2 { POLL_COMMENT }
نظرسنجی هايی قبلی تست نظر سنجی جدید تست نظر سنجی