×
تبلیبغات

نظر شما در مورد امکانات و پشتیبانی نرم افزار CRM چیست

عالی 33.33% 3 رأی

خوب 44.44% 4 رأی

متوسط 11.11% 1 رأی

بد 11.11% 1 رأی

تعدادآرا 9 نظر کاربران سایت