×
تبلیبغات

موضوع جستجو: اعتراضات - ۳ مورد پیدا شد

۱ . دلایل اعتراضات فروش مشتریان : بود.   رسیدگی به اعتراضات مشتریان در مسیر فروش طبیعی است و اگر به درستی به آن رسیدگی نشود می‌تواند تبدیل به مانعی برای عبور مشتری از فرآیند فروش شود. پاسخگویی به اعتراضات فروش گاهی دشوار و
۲ . چطور اعتراض فروش مشتریان را برطرف کنید؟ : زیر، این اعتراضات را شناسایی کنید.   آیا درباره موضوع X نگرانی دارید؟ آیا مانعی وجود دارد که شما را از خرید منصرف کند؟ چقدر مطمئن هستید که این محصول برای شما مفید خواهد
۳ . همه چی درمورد KPI شاخص های کلیدی عملکرد در CRM : رسیدگی به  اعتراضات و شکایات مشتری است. ثانیا رقبایتان  را ارزیابی کنید تا متوجه باشید که  رقبا برای مشتریان خودشان چه‌کار انجام میدهند ؟ زیرا در بازارهای رقابتی که این