×
تبلیبغات

موضوع جستجو: اعتراضات - ۴ مورد پیدا شد

۱ . دلایل اعتراضات فروش مشتریان : بود.   رسیدگی به اعتراضات مشتریان در مسیر فروش طبیعی است و اگر به درستی به آن رسیدگی نشود می‌تواند تبدیل به مانعی برای عبور مشتری از فرآیند فروش شود. پاسخگویی به اعتراضات فروش گاهی دشوار و
۲ . چطور اعتراض فروش مشتریان را برطرف کنید؟ : زیر، این اعتراضات را شناسایی کنید.   آیا درباره موضوع X نگرانی دارید؟ آیا مانعی وجود دارد که شما را از خرید منصرف کند؟ چقدر مطمئن هستید که این محصول برای شما مفید خواهد
۳ . همه چی درمورد KPI شاخص های کلیدی عملکرد در CRM : رسیدگی به  اعتراضات و شکایات مشتری است. ثانیا رقبایتان  را ارزیابی کنید تا متوجه باشید که  رقبا برای مشتریان خودشان چه‌کار انجام میدهند ؟ زیرا در بازارهای رقابتی که این
۴ . چگونه به وسیله crm با مشتریان خود تعامل کنید؟ : مشتری چطور به اعتراضات فروش مشتریان رسیدگی کنیم؟ در بسیاری از موارد، خدمات مشتری مهمترین بخش از پازل CRM است. مطالعات نشان داده است که دستیابی به مشتری چندین برابر گران‌تر از