×

موضوع جستجو: انتظار عملکرد بالا - ۴ مورد پیدا شد

۱ . 7 چالش و راه حل های آن برای فروشنده موفق شدن : استراتژی هایشان، انتظار خود را از فروش بالا می برند. به سراغ آنها رفته و می گویند: “از این ماه باید نفری 30 مشتری بیشتر داشته باشید.” انتظاری نامعقول و
۲ . دسته بندی و طبقه بندی مشتریان در CRM : دسته بندی و طبقه بندی مشتریان در CRM بنابراین برای برقراری ارتباطی مناسب  با مشتری  لازم است که ابتدا او را بشناسیم و نسبت خودمان را با او مشخص
۳ . نرم افزار مدیریت فروش چیست و برای چه کسانی ساخته‌شده است؟ : تماس می‌گیرید انتظار یک تجربه لذت‌بخش را دارند که فقط در صورت شناخت مشتری با ابزارهای ارتباطی و فروش ممکن است. وقتی مرتباً از ایمیل، تلفن،CRM و … به‌صورت مجزا
۴ . چطور فروش را پیش بینی کنیم: راهنمایی برای مدیران فروش : درآمد قابل انتظار را با حاصل ضرب مقدار معامله (یا ارزش فرصت) در احتمال بسته شدن قرارداد به دست بیاورید. به عنوان مثال، اگر مشتری احتمالی شما به سمت یک