×
تبلیبغات

موضوع جستجو: اپلیکیشن تلگرام - ۲ مورد پیدا شد

۱ . ‫‫یکپارچگی بات پیام رسان بله و نرم افزار Dynamics 365 : در این اپلیکیشن ایجاد کرده‌اند و گروه‌های کاری زیادی ارتباطات خود را بر این بستر دنبال می‌کنند. سهولت برقراری ارتباط و تنوع محتوای ارسالی (صوت، تصویر، فیلم و متن) از
۲ . ‫‫یکپارچگی بات پیام رسان بله و نرم افزار Dynamics 365 : در این اپلیکیشن ایجاد کرده‌اند و گروه‌های کاری زیادی ارتباطات خود را بر این بستر دنبال می‌کنند. سهولت برقراری ارتباط و تنوع محتوای ارسالی (صوت، تصویر، فیلم و متن) از