×
تبلیبغات

موضوع جستجو: اینگیجمنت - ۱ مورد پیدا شد

۱ . راه اندازی کمپین تبلیغاتی شبکه اجتماعی و معرفی چند نمونه موفق کمپین تبلیغاتی : به عبارتی اینگیجمنت ایجاد میکنند مرتبط است. مسابقات، تبلیغات، قرعه کشی ها و موارد این چنینی در شبکه های اجتماعی روشی رو به محبوب شدن است که نام برند شما