×
تبلیبغات

موضوع جستجو: بازاریابی مجدد یا ریمارکتینگ چیست؟ - ۱ مورد پیدا شد

۱ . بازاریابی مجدد چیست؟ فرآیند ریمارکتینگ یک کسب‌وکار برای بهبود فروش : کمک کنید.   چرا بازاریابی مجدد یا ریمارکتینگ مهم است؟ ریمارکتینگ بخش مهمی از بازاریابی دیجیتال است، چون معمولا سفر مشتری طول می‌کشد. این‌طور نیست که مشتری برندی را پیدا کند، بعضی از محصولاتش را