×
تبلیبغات

موضوع جستجو: برخورد با مشتری ناراضی - ۲ مورد پیدا شد

۱ . مشتری ناراضی برخورد کنیم؟ : در گرو برخورد شما در موقعیت فوران مشتری ست. نحوه برخورد با مشتری ناراضی در 7 گام اساسی برخورد با مشتری ناراضی یک هنر است که با کمی تمرین می توانید به
۲ . همه چی درمورد KPI شاخص های کلیدی عملکرد در CRM : با مشتری برخورد میکنیم ،برخورد نمی‌کنند! آنها به  راحتی  جنسشان را پس می‌گیرند. اما ما!؟ با خریدار  درگیر می‌شویم و حاضر به پس گرفتن جنس نیستیم . و فقط پس‌دادن