×
تبلیبغات

موضوع جستجو: تجزیه و تحلیل این داده‌ها - ۱ مورد پیدا شد

۱ . ‫نرم افزار CRM مناسب سازمانتان را بشناسید : داده‌های مشتری، تجزیه و تحلیل این داده‌ها و استفاده از دانش به دست آمده از آن‌ها، در راستای عمق بخشیدن و بهبود روابط کسب و کار گام برمی‌دارد. این کار