×

موضوع جستجو: داینامیک مایکروسافت - ۲ مورد پیدا شد

۱ . نحوه پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری CRM : CRM شود.   نرم داینامیک مایکروسافت سی آر ام نرم افزار خوبی است اما این شرکتها بدلیل انتخاب نرم افزار نامناسب مجبور به پرداخت هزینه مجدد، برای خرید نرم افزار دیگری شدند
۲ . چرا CRM مایکروسافت؟ با مزایای Dynamics 365 آشنا شوید : به صورت داینامیک به‌روز می‌شوند و مجوزهای امنیتی Dynamics 365 را رعایت می‌کنند. •   مستقیما از تاریخچه مشتری در Dynamics 365 به هر آنچه در OneNote ثبت می‌کنید، دسترسی داشته باشید. •