×
تبلیبغات

موضوع جستجو: رسیدگی به اعتراضات - ۴ مورد پیدا شد

۱ . دلایل اعتراضات فروش مشتریان : به آن رسیدگی نشود می‌تواند تبدیل به مانعی برای عبور مشتری از فرآیند فروش شود. پاسخگویی به اعتراضات فروش گاهی دشوار و خسته‌کننده می‌شود و حتی ممکن است وسوسه شوید اعتراضات را بپذیرید و
۲ . چطور اعتراض فروش مشتریان را برطرف کنید؟ : مفید برای رسیدگی به اعتراضات مشتریان و برطرف کردن آن‌ها آورده‌ایم:   1. گوش دادن فعال را در خود تقویت کنید اولین و مهم‌ترین نکته همین است. مشتری نگرانی‌های خود را با شما
۳ . همه چی درمورد KPI شاخص های کلیدی عملکرد در CRM : از همه  رسیدگی به  اعتراضات و شکایات مشتری است. ثانیا رقبایتان  را ارزیابی کنید تا متوجه باشید که  رقبا برای مشتریان خودشان چه‌کار انجام میدهند ؟ زیرا در بازارهای رقابتی
۴ . چگونه به وسیله crm با مشتریان خود تعامل کنید؟ : فروش مشتریان رسیدگی کنیم؟ در بسیاری از موارد، خدمات مشتری مهمترین بخش از پازل CRM است. مطالعات نشان داده است که دستیابی به مشتری چندین برابر گران‌تر از حفظ مشتری فعلی