×
تبلیبغات

موضوع جستجو: سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) - ۳ مورد پیدا شد

۱ . ‫‫یکپارچگی بات پیام رسان بله و نرم افزار Dynamics 365 : شده است. شرکت سامانه های مدیریت بنا به فراخور نیازمندی‌های سازمان‌ها و شرکت‌ها اقدام به یکپارچگی این قبیل پلتفرم‌ها با سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) خود می‌نماید. همان طور که در سطور
۲ . ‫‫یکپارچگی بات پیام رسان بله و نرم افزار Dynamics 365 : شده است. شرکت سامانه های مدیریت بنا به فراخور نیازمندی‌های سازمان‌ها و شرکت‌ها اقدام به یکپارچگی این قبیل پلتفرم‌ها با سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) خود می‌نماید. همان طور که در سطور
۳ . ‫قبل از خرید نرم افزار CRM به این 5 سوال پاسخ دهید : که باید سامانه فعلی جایگزین شود؟ اکنون کسب و کار شما به کدام نوع CRM نیاز دارد؟ آیا CRM فعلی شما متناسب با نیاز شماست؟ سپس، بررسی کنید که در CRM جدید