×
تبلیبغات

موضوع جستجو: فروشنده حرفه ای - ۱ مورد پیدا شد

۱ . ۶ کاری که فروشندگان حرفه‌ای نباید انجام دهند! : هم می‌گذاریم فروشنده حرفه ای!!!! حال چطور جلوی این موضوع را بگیریم؟ بهترین راه پرسیدن سوال است. پرسیدن سوالات خوب از مشتری باعث می‌شود بهتر نیازهای وی را بشناسیم، بتوانیم پیشنهادات