×
تبلیبغات

موضوع جستجو: مؤسسه گارتنر - ۱ مورد پیدا شد

۱ . ‫قبل از خرید نرم افزار CRM به این 5 سوال پاسخ دهید : باشد. طبق تحقیقات مؤسسه گارتنر، CRM به بزرگترین بازار نرم افزار در سال 2017 تبدیل شد. در ادامه توضیح بیشتری خواهیم داد. هم اکنون CRM نه تنها بزرگترین بازار نرم افزار است،