×
تبلیبغات

موضوع جستجو: مدیر فروش کیست - ۲ مورد پیدا شد

۱ . مدیر فروش کیست؟ : به سوال مدیر فروش کیست ، ابتدا باید با رکن‌های اصلی یک مدیر فروش موفق آشنا شویم. هدایت، یکی از رکن‌های اصلی مدیر فروش می‌باشد. آنچه در هدایت نیروی فروش باید مدنظر
۲ . 7 چالش و راه حل های آن برای فروشنده موفق شدن : اهمیت فروش حقیقتی غیر قابل انکار است. هر سازمانی می داند که با فروش بیشتر پول بیشتری به سازمان وارد می شود و این معمولا یعنی سود بیشتر