×

محصولات

24 سال تجربه

از سال ۱۹۹۴، ما جوامع و دولت‌ها را در سراسر جهان با خدمات مهندسی عمران با کیفیت بالا فراهم کرده‌ایم.

Ensuring the best quality

All projects of our engineers are checked for high quality using the latest technologies and innovations in quality control.

Read more

Developing infrastructure

Our global goals are to design, build, and manage projects and programs that unlock opportunities and protect our environment.

Read more

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: نقشه نوآوری مشتری مدار - ۲ مورد پیدا شد

۱ . نقشه نوآوری مشتری مدار چیست؟ : آن «تهیه نقشه کار» گذاشته شده است، کاری را که مشتری خواهان آن است به مجموعه‌ای از گام‌های فرایندی مجزا تقسیم می‌کند. شرکت با تقسیم کردن کار از ابتدا تا
۲ . نقشه نوآوری مشتری مدار چگونه عمل میکند؟ : نقشه نوآوری مشتری مدار (Customer-Centered Innovation Map) تهیه نقشه کار به میزان قابل توجهی با تهیه نقشه فرایند تفاوت دارد، زیرا هدف نقشه کار این است که مشخص کند