×
تبلیبغات

موضوع جستجو: هوش مصنوعی در CRM - ۱ مورد پیدا شد

۱ . ‫نرم افزار CRM مناسب سازمانتان را بشناسید : همراه با هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین را ارائه می‌دهند. این سیستم نه تنها شما را از آنچه در گذشته اتفاق افتاده است، مطلع می‌کند بلکه به سمت بهترین