×
تبلیبغات

موضوع جستجو: ویندوز مایکروسافت - ۳ مورد پیدا شد

۱ . چرا CRM مایکروسافت؟ با مزایای Dynamics 365 آشنا شوید : دلیل جامعیت ویندوز مایکروسافت و شباهت این راهکار با رابط کاربری آن، پذیرش بالاتری را در بین رقبا خواهد داشت. •   ارتباط آن با سایر محصولات مایکروسافت مانند Outlook ،Office 365
۲ . چرا از نرم افزار CRM مایکروسافت crack شده استفاده نکنیم؟ : هم مانند ویندوز نتوانیم از این سیستم استفاده کنیم.   هزینه فارسی سازی و استفاده از تاریخ شمسی برای این‌که بتوانیم از تمامی امکانات نرم افزار CRM مایکروسافت استفاده نماییم لازم است که تاریخ آن
۳ . چرا از نرم افزار CRM مایکروسافت crack شده استفاده نکنیم؟ : هم مانند ویندوز نتوانیم از این سیستم استفاده کنیم.   هزینه فارسی سازی و استفاده از تاریخ شمسی برای این‌که بتوانیم از تمامی امکانات نرم افزار CRM مایکروسافت استفاده نماییم لازم است که تاریخ آن