×

موضوع جستجو: چطور از تجربه مشتری کسب درآمد کنیم؟ - ۲ مورد پیدا شد

۱ . چطور از تجربه مشتری کسب درآمد کنیم؟ : داده اید. اما چطور می توانید تمام این اطلاعات را درباره تمام مشتریان به یاد داشته باشید؟ یادآور های تقویم ها، ابزارها و نرم افزارهای مدیریت، ابزارهای خودکارسازی کارها و فرآیندها،
۲ . ‫نرم افزار CRM مناسب سازمانتان را بشناسید : پیش از شروع مطالب دو سناریوی فرضی را مرور خواهیم کرد.   بررسی سناریوهای مختلف مفهوم CRM در ادامه دو سناریویی که ممکن است از دید مشتری اتفاق بیفتد را بررسی خواهیم