×
تبلیبغات

موضوع جستجو: کاربردهای نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان - ۳ مورد پیدا شد

۱ . کاربردهای نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان : این مقاله کاربردهای نرم افزار crm را بیان می کنیم. 1. مدیریت کمپین های تبلیغاتی و بازاریابی CRM رویکردی دقیق در برنامه ریزی و بودجه بندی ارائه می دهد. با کمک
۲ . تحلیل SWOT چیست؟ : تحلیل SWOT (یا ماتریس SWOT) چیست؟ تحلیل SWOT (یا ماتریس SWOT) مخفف نقاط قوت (Strength)، ضعف (Weakness)، فرصت ها (Opportunities) و تهدید ها (Threats)، و یک روش برنامه ریزی
۳ . تفاوت CRM با ERP در چیست؟ : مجبور است کاربردهای خاص خود را از سیستم‌های ERP متناسب با صنعت و نیازهای سازمانی خود تنظیم کند، با این حال چند مزیت مختلف ERP وجود دارد که در همه