×

موضوع جستجو: کارت امتیازی متوازن چیست؟ - ۲ مورد پیدا شد

۱ . کارت امتیازی متوازن چیست؟ : در چارچوب کارت امتیازی متوازن استفاده شوند به شما نشان می دهند که آیا در حال حاضر به اهداف خود می رسید و این که آیا در مسیر درست برای
۲ . ‫نرم افزار CRM مناسب سازمانتان را بشناسید : کند. چه از کارت امتیازی متوازن (BSC) و چه از مدل دیگری برای ردیابی و ارزیابی عملکرد استفاده کنید، معیارهایی مانند هزینه جذب مشتری، ارزش طول عمر مشتری (CLV)، طول (زمان)