×
تبلیبغات

موضوع جستجو: گوگل ادوردز - ۱ مورد پیدا شد

۱ . بازاریابی مجدد چیست؟ فرآیند ریمارکتینگ یک کسب‌وکار برای بهبود فروش : جستجو مثل گوگل استفاده می‌کنند که عبارت‌های مرتبط با محصول یا خدمات شما را جستجو می‌کنند.   بازاریابی مجدد پویا (دینامیک) این نوع بازاریابی مجدد شامل پیام‌های تبلیغاتی می‌شود که مخصوصاً برای بازدیدکنندگانی