×
تبلیبغات

موضوع جستجو: قیف فروش چیست؟ - ۵ مورد پیدا شد

۱ . قیف فروش چیست؟ : Funnel) یا قیف درآمد( Revenue Funnel) که به قیف بازاریابی نیز شناخته می شود، به فرآیند فروشی گفته می شود که شرکت ها هنگام خرید محصول، مشتریان را از طریق
۲ . ‫نرم افزار CRM مناسب سازمانتان را بشناسید : فرصت‌ها و قیف فروش خود را مدیریت کنند، اما امروزه کارکرد آن به دیگر بخش‌های سازمان نیز تسری پیدا کرده است. از آنجایی که CRM اطلاعات مهم مربوط به هر مشتری
۳ . بهترین نرم افزار بازاریابی چیست؟ : مرحله از قیف فروش و لوله فروش احتمالا به عنوان یک بازاریاب با همه این استراتژی ها نسبتاً آشنا هستید، اما بدون تجهیزات مناسب، انجام آنها دشوار می شود. وقتی تیم
۴ . اتوماسیون بازاریابی و فروش : در مسیر قیف فروش (یا قیف بازاریابی) حرکت دهد و هدایت کند.     از اتوماسیون بازاریابی موفق باید چه نتایجی را انتظار داشته باشیم؟ قاعدتاً اگر تعریف اتوماسیون بازاریابی را با دقت خوانده
۵ . چطور فروش را پیش بینی کنیم: راهنمایی برای مدیران فروش : احتمالی در قیف فرایند فروش دورتر قرار بگیرد، احتمال این که قرارداد بسته شود بیشتر است. در هنگام پیش بینی، فروشنده به همه‌ی فرصت‌ها نگاه کرده و موارد زیر را شناسایی