×
تبلیبغات

موضوع جستجو: برچسب گذاری - ۱ مورد پیدا شد

۱ . چند قانون مهم شبکه های اجتماعی : شوند را برچسب گذاری نکنید. 14. درخواست پسندیدن، اشتراک گذاری و یا نظر دهی نکنید.   قانون شبکه اجتماعی لینکدین 15. شخصا درخواست برقراری ارتباط دهید. به آنها بگویید که چرا شما خواستار برقراری