×
تبلیبغات

موضوع جستجو: روش BSC - ۲ مورد پیدا شد

۱ . کارت امتیازی متوازن چیست؟ : این ترتیب روش BSC به وجود آمد.     واژگان رایج در BSC اگر شما یک کارت امتیازی متوازن ایجاد می کنید، کلمات “هدف”، “معیار ها”، “پروژه” و “آیتم عمل” را زیاد می شنوید.
۲ . ‫نرم افزار CRM مناسب سازمانتان را بشناسید : منظور بهبود روش جذب و نگهداری مشتریان است. ایده اصلی استراتژی CRM نیز همین است. بهبود جذب و نگهداری مشتریان، تا حد زیادی به تجربیاتی که مشتریان در تعاملات به دست