×
تبلیبغات

موضوع جستجو: هشتگ - ۲ مورد پیدا شد

۱ . چند قانون مهم شبکه های اجتماعی : استفاده از هشتگ را بدانید. 1 هشتگ خوب است. 10 هشتگ مناسب نیست. 4. همیشه استفاده از قانون 80/20 را حفظ کنید! سرگرمی اطلاع رسانی به مخاطبان خود را در اولیت قرار دهید
۲ . راه اندازی کمپین تبلیغاتی شبکه اجتماعی و معرفی چند نمونه موفق کمپین تبلیغاتی : تخمین میزان موفقیت یک کمپین تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی مدتها است که به میزان دنبال کنندگان شما بستگی نداشته بلکه به تعداد افرادی که درگیر با برند