×
تبلیبغات

موضوع جستجو: کوچینگ شخصی - ۲ مورد پیدا شد

۱ . 5 مزیت کوچینگ شخصی : کوچ به افراد کمک می‌کند خودشان را واضح‌تر ببینند. کوچ شخصی فضا و ساختاری را فراهم می‌کند تا افراد به خودشناسی برسند و به طور کامل برای یادگیری
۲ . تفاوت کوچینگ و منتورینگ چیست؟ : منتورینگ و کوچینگ اینجا مشخص می‌شود. درست برعکس کوچ، یک منتور عالی باید در آن موضوع دارای دانش، تجربه و تخصص باشد. البته این‌ها کافی نیست. مهارت‌های ارتباطی قوی هم برای