×
تبلیبغات

موضوع جستجو: SugarCRM - ۱ مورد پیدا شد

۱ . افزار شوگر SugarCRM : افزار شوگر SugarCRM بیشتر بدانیم شرکت مادر شوگر SugarCRM Company بنا به گفته موسسه تحقیقاتی فورس تر ویو به عنوان بهترین شرکت عرضه کننده سیستم های جامع مدیریت ارتباط با مشتری