×
تبلیبغات

موضوع جستجو: Microsoft Teams - ۱ مورد پیدا شد

۱ . نرم افزارها و ابزارهایی مفید برای دورکاری : فراهم می‌سازد. Microsoft Teams قابلیت‌هایی چون جلسات اداری از طریق چت، نوت، آفیس، GitHub ،Planner ،PowerBI و افزونه‌ها و نرم‌افزارهای دیگری را با خود به همراه دارد که باعث می‌شوند