×
تبلیبغات

موضوع جستجو: purple cow - ۱ مورد پیدا شد

۱ . استراتژی گاو بنفش چیست؟ محصولی بسازیم که فروشنده خودش باشد! : کتاب پرفروش purple cow این رازی مهم در استراتژی بازاریابی است که بیشتر بازاریابان موفق از آن استفاده می‌کنند. این نویسنده موفق می‌گوید بازاریابی برای ایجاد علاقه و به یاد