×
تبلیبغات

اخبار نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان

  • - مدیریت ارتباط با مشتری به همه فرآیندها و فناوری‌هایی گفته می‌شود که در شرکت‌ها و سازمان‌ها و فروشگاه ها برای شناسایی، ترغیب، گسترش، حفظ و ارائه خدمت به مشتریان به کار می‌رود
    04 شهريور 1397