×
تبلیبغات

موضوع جستجو: تحلیلگران کسب و کار - ۱ مورد پیدا شد

۱ . ‫موقعیت شغلی تحلیلگر کسب و کار CRM ؛ وظایف و مهارت‌ها : بازاریابی به تحلیلگران کسب و کار نیز نیاز خواهید داشت. خواه به استخدام یک تحلیلگر CRM برای کسب و کار خود علاقه‌مند باشید یا می‌خواهید آینده کاری خود را در این