×

موضوع جستجو: نرم افزار CRM برای تولیدی - ۲ مورد پیدا شد

۱ . CRM برای چه مشاغلی مناسب است ؟ : در این نرم افزار سازماندهی نمایید. نقاط قوت محصولات خود را از نظر قیمت ، ویژگی های محصول نسبت به رقبا شناسایی کنید و در این نرم افزار ثبت نمایید. برای کارگاه
۲ . تفاوت CRM با ERP در چیست؟ : همین دلیل، نرم افزار به عنصری اساسی برای سازماندهی زندگی و برتری افراد از نظر شخصی و حرفه‌ای، در محیطی پیچیده‌تر و رقابتی‌تر از گذشته تبدیل شده است. یکی از