×
تبلیبغات

موضوع جستجو: campaign paused - ۱ مورد پیدا شد

۱ . کاهش هزینه تبلیغات گوگل با3 ترفند ساده : را با campaign paused در Google Ads بارگذاری کنید و تخمین قیمت پیشنهادی را مشاهده کنید تا ایده‌ای با میانگین cpc کمتر برای استفاده از کلمات کلیدی مشخص پیدا کنید.