×

محصولات

24 years of experience

Since 1994, we have been providing communities and governments worldwide with high-quality civil engineering services.

Ensuring the best quality

All projects of our engineers are checked for high quality using the latest technologies and innovations in quality control.

Read more

Developing infrastructure

Our global goals are to design, build, and manage projects and programs that unlock opportunities and protect our environment.

Read more

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: روانشناسی فروش - ۲ مورد پیدا شد

۱ . چرا مشتریان خرید می کنند (روانشناسی فروش) :  کارهای مختلف به افراد واحدها یا درجاتی از رضایت می دهد. سرنخ شما می خواهد بیشترین تعداد ممکن از این واحدها را با هر خرید دریافت کند. آنها
۲ . چطور از تجربه مشتری کسب درآمد کنیم؟ : تمام نکات روانشناسی فروش، با او صحبت کنید و حیطه خدمات و سطح معقول انتظارات را برای او شرح دهید. راحتی مشتری اصل اساسی ست اگر مشتری بتواند به راحتی از شما