×
تبلیبغات

موضوع جستجو: ۶ راه راضی کردن مشتری برای خرید محصول شما - ۲ مورد پیدا شد

۱ . ۶ راه راضی کردن مشتری برای خرید محصول شما : تفاوت بین ویژگی و فایده را بدانیم. ویژگی چیزیست که محصول دارد یا انجام می‌دهد. فایده چیزیست که برای مشتری ما معنای محصول است. غلط: این ماشین یک سقف محکم
۲ . راه هایی برای راضی کردن مشتری برای خرید محصول شما : متاسفانه بسیاری از فروشندگان از ویژگی‌های محصول حرف می‌زنند و می‌گذارند خود مشتری بفهمد که فواید این ویژگی‌ها چیست. این یعنی از مشتری بخواهیم وظیفه سنگین ما را