×
تبلیبغات

موضوع جستجو: کنترل و پشتیبانی CRM - ۴ مورد پیدا شد

۱ . نرم افزار مدیریت فروش چیست و برای چه کسانی ساخته‌شده است؟ : فروش را کنترل و پشتیبانی کنید تا بهترین عملکرد را داشته باشند. با پیگیری داده‌های فروش و عملکرد تیم، برای تنظیم استراتژی‌ها و تصمیم‌گیری دقیق‌تر در موقعیت بسیار بهتری هستید.
۲ . قیف فروش چیست؟ : که از کنترل تکنیک های فروش شما خارج است از بین بروند. ثبت سوابق فرصت از دست رفته مهم است. در آینده با بررسی دلایل از دست دادن مشتری می
۳ . نحوه پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری CRM : نخواهد داشت.   ۸- کنترل و پشتیبانی CRM: این مرحله پایانی پیاده سازیCRM است اما در اینجا حفظ و نگهداری سیستم CRM آغاز می شود.مهمترین مرحله در پیاده سازی موفق CRM تثبیت
۴ . تفاوت CRM داخلی و CRM ابری : از نصب، کنترل مستقیم یا مسئولیت خاصی نسبت به اجرای بدون نقص و امنیت داده های آن ندارد، امور و اقدامات مربوط به نگهداری سیستم های داخلی بر عهده خریدار