×
تبلیبغات

موضوع جستجو: برنامه SaaS - ۲ مورد پیدا شد

۱ . SaaS به چه معناست؟ : برای میزبانی برنامه یا با شرکت‌های بزرگ‌تر مانند مایکروسافت قرارداد ببندد. ارائه‌دهنده ابر ممکن است فروشنده نرم‌افزار نیز باشد. SaaS  در کنار زیرساخت به عنوان سرویس (IaaS) و پلتفرم به عنوان
۲ . نسبت زمان به ارزش (Time To Value) بهترین روش موفقیت مشتری برای کمک به کسب‌و‌کار شما : مشتریان مدرن به دنبال ارزش و راه‌حل هستند. اگر نتوانید به طور واضح و شفاف به مشتری نشان دهید که محصول یا خدمت شما راه حلی برای یک